ללא כותרת, שמן ושעווה על זכוכית ממסוגרת, 35_34 ס_מ, 2021 – Tamir Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *