ללא כותרת, 2021, גרפיט על נייר, קולאז, 35-27 סמ – Tamir Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published.