מחלחלת לעמק נטופה, שמן על בד, עיינה שני, 2021 – Ayana Shany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *