סופיממשסופי, 2015, הדפס משי, גובה 23.5 ס_מ, רוחב 33.5 ס_מ, מהדורה של 10 עותקים_2300 ₪ – Hila Lulu Lin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *