סלף(סקס)אובז׳קט, 2018, טכניקה מעורבת על בד,60_40 ס״מ. – ורד שילוני

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *