עותק של ללא כותרת, 2022, שמן על בד, 60×50 ס״מ. 2 – Tamir Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *