Yair Meyuhas | self portrait | 2018

:ביו

יאיר מיוחס הוא אמן חזותי. צילומיו מביאים לידי ביטוי את הידע הרב שצבר במגוון פרקטיקות מעולם הפרפורמנס והתיאטרון החזותי.עבודותיו מהוות גשר בין התצלום למרחב הפעולה הפרפורמטיבי. מיוחס בודק את תפקידו הכפול של המעשה הצילומי; כתיעוד של פעולות אמנותיות בעולם, וכפעולה פרפורמטיבית בפני עצמה

for terms & conditions and shipping info:

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel: +972524611026, Email: info@zumu.org.il

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel:+972524611026, Email: info@zumu.org.il

Simulation of ZUMU Lower Galilee by Shay Id Alony