Rotem Ritov |Self portrait with Thistles | 2022

:ביו

אמנית רב תחומית, חברת הגלריה השיתופית אלפרד. מציגה בישראל ובחו”ל. רוב עבודותיה הן מיצבים המשלבים חומריות מגוונת. אוצרת בגלריה זוזו ופרוייקטים שונים. הרצתה ולימדה במחלקה לאדריכלות במרכז האקדמי ע”ש נרי בלומפילד חיפה ובמגמה לאמנות במוזיאון אשדוד. כיום מרצה אורחת במוסדות שונים. בין השנים 2011-2009 יזמה, הפעילה ואוצרה את גלריה Art.Apart ,גלריה בתוך חלל המגורים האישי בה התערוכות נבנו מתוך התייחסות ספציפית למקום ולמשמעויות השונות של חלל המגורים. בוגרת המחלקה לאדריכלות במרכז האקדמי ויצו חיפה 2006.

for terms & conditions and shipping info:

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel: +972524611026, Email: info@zumu.org.il

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel:+972524611026, Email: info@zumu.org.il

Simulation of ZUMU Lower Galilee by Shay Id Alony