Hila Lulu Lin Farah Kufer Birim | Nora Ahavti # 3 | 2013

אמנית רב תחומית, פועלת שנים במקביל במדיומים שונים: וידאו – צילום – מיצב – מיצג – ציור – רישום – הדפס – סאונד – שירה/ טקסט (בפונט לולו: טקסט/ טקסט, טקסט/ דימוי, טקסט/ חומר). עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי, במרחב של גוף עצמי/ פרטי/ פנימי. גוף: כמקום עקרוני, במקום הזה, על האדמה הארורה הכואבת ומכאיבה, במלוא הדרה. נעה תוך כדי תנועה בבחינה ושאלה של הבחנות מיגדריות, חברתיות ופוליטיות, מתוך החיים אל האמנות ובחזרה. בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת. מרצה בכירה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (פרופ׳). פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד מתוך תפיסת עולמי והבנתי את האפשרויות ללכת בנתיבים אחרים. חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב- יפו

for terms & conditions and shipping info:

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel: +972524611026, Email: info@zumu.org.il

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel:+972524611026, Email: info@zumu.org.il

Simulation of ZUMU Lower Galilee by Shay Id Alony