Eytan Shouker | Untitled | 2007

לצד עבודותיו האישיות שוקר הוא יזם של עבודות אמנות ופרויקטים בשיתוף קהילות הקשורים לחברה ותרבות. בשנת 1997 יזם את פרויקט “חבר לעט” התכתבות מצולמת ואישית באמצעות גלויות דואר בין 500 בני נוער פלסטינים וישראלים, שהוצג גם כתערוכה שישראל, ובמוזיאון היהודי בברלין. בשנת 2008 הציג תערוכה רחבת היקף, ״משחק הפירמידה״, פרי מחקר של עשור, שעסקה במבנה הסוציולוגי והכלכלי של שדה האמנות הישראלית. שוקר הוא מרצה בכיר, וחבר סגל במחלקה לצילום בבצלאל. אוסף מוזיאון ישראל אוסף מוזיאון תל אביב אוספים פרטיים

 

for terms & conditions and shipping info:

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel: +972524611026, Email: info@zumu.org.il

BACK TO MAIN GALLERY

ZUMU // Museum on the Move, Tel:+972524611026, Email: info@zumu.org.il

Simulation of ZUMU Lower Galilee by Shay Id Alony