טיפול, תצריב קו וקולאז׳ הדפסי, נעשה בסדנת גוטסמן לתחריט, כברי, 2019נ – Oren Fischer (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *