ללא כותרת, שמן על בד, 2020, 50:80 סמ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *